Wie

Wie ben ik

tonjakivitsTonja Kivits werd weliswaar in Noord-Brabant geboren, maar woont vanaf haar studententijd in Amsterdam (wat haar niet heeft belet haar ‘zachte g’ te behouden). Ze was meer dan 25 jaar verbonden aan dagblad TROUW waarvoor ze recenseerde, m.n. nieuw verschenen boeken op het gebied van de Psychologie. En ook publiceerde en publiceert ze nog veelvuldig en regelmatig in andere tijdschriften.

Ze studeerde (hoofdopleidingen):

  • Theoretische en Historische Opvoedkunde & Sociale Filosofie aan de K.U.N. (Katholieke Universiteit Nijmegen) en de U.v.A. (Universiteit van Amsterdam)
  • De postdoctorale opleiding Psychoanalyse aan l’Université VIII (Saint Denis) te Parijs
  • Opleiding tot Hypnotherapeute bij de NvvH (Nederlandse Vereniging voor Hypnotherapie) te Utrecht.

Kwalificaties:

  • GZ-(gezondheidszorg) psycholoog
  • Eerstelijnspsycholoog
  • BIG-geregistreerd (dwz. wettelijk erkend om het vak uit te oefenen). BIG-registratienr. 19.04.98.80.825
  • AGB-code: 94.002026
  • Praktijkcode: 94.001629